Tof Thissen

Algemeen directeur divisie WERKbedrijf UWV

Wat wilde je vroeger als kind worden?

Het overkomt me nog steeds regelmatig dat ik, 62 jaar inmiddels, mijmerend uit het raam van de trein kijk en mezelf die vraag stel. Ik weet niet wat ruim vijftig jaar geleden mijn antwoord was. Ik kon goed leren. Tot het laatste moment dat ik me kon opgeven voor een academische studie gingen er veel mogelijkheden door mijn hoofd. Ik koos uiteindelijk theologie. Omdat ik toen geïnteresseerd was in de vraag waarom mensen iets metafysisch nodig hebben om hun aardse bestaan te leven. Die interesse is er overigens nog steeds.

Nu ben je algemeen directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. Wat is jouw why?

Mijn waarom is dat ik heel graag een betekenisvolle bijdrage lever om mensen die een lastige positie hebben te ondersteunen. Ze coachen om weer mee te doen aan de arbeidsmarkt, door middel van werk. Werk waar eigenwaarde en zelfvertrouwen mee toenemen. Werk dat hun blikveld en wereld verruimt.

Mijn waarom zit ‘m ook in een niet aflatende energie om ervoor te zorgen dat er een inclusieve arbeidsmarkt ontstaat waar iedereen naar vermogen aan meedoet.

Wat zijn de kansen voor WERKbedrijf UWV en wat zijn juist de uitdagingen?

De kansen zijn dat we weer veel meer persoonlijke aandacht mogen besteden aan mensen in de WW, WIA en Wajong. Als we die mooie opdracht van het ministerie van SZW heel goed doen -en daar zijn we naar op weg- dan hoop ik dat we nog meer mogen doen. Bijvoorbeeld mensen begeleiden van werk naar werk. Want waarom zou je pas diensten verlenen aan mensen die al in de WW zitten? Terwijl je al begeleiding kunt bieden als er ontslag dreigt.

De uitdaging zit ‘m erin dat we met de arbeidsmarkt en de eisen die aan werk en aan mensen gesteld worden, meer en meer career guidance worden voor mensen die werk zoeken. De uitdaging zit ook in de professionalisering van ons werk; weten wat werkt en doen wat werkt. Alleen bewezen effectieve dienstverlening inzetten. De grootste uitdaging is dat werkgevers en werkzoekers onze dienstverlening nog meer gaan waarderen. Daar doen we het natuurlijk voor: elke dag de match tussen vraag en aanbod zien te maken. Met grote tevredenheid van hen. Dat is de ultieme uitdaging.

Waar komt jouw bevlogenheid en passie vandaan?

Ik kom uit een gezin met vijf kinderen, twee zussen en twee broers. Ik was de tweede die geboren werd. Voor ons gezin zijn onze ouders heel belangrijk geweest. We zijn opgevoed in maatschappelijke betrokkenheid en mijn ouders leefden dat ook voor. “Jullie hebben heel veel te danken aan de gemeenschap, doe als je kunt er ook iets voor terug.”  Ze hadden een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hamerden op solidariteit met elkaar en met mensen die het even niet zo makkelijk hadden.

Hoe leerde je Claudia kennen?

Ik ontmoette Claudia in het eerste Werkcafé dat ik bezocht. Ik meen in Amsterdam, Oosterpark. Betsie Gerrits, organisator van de (toen) 50+ Inspiratiedagen (nu zijn de Inspiratiedagen voor alle werkzoekenden in de WW) had me gezegd: ‘Als je kans ziet, ga dan naar de workshop van het BELmeisje’, Claudia dus. Ik was erg onder de indruk hoe ze ervoor zorgt dat werkzoekers een voet tussen de deur krijgen bij werkgevers, en vaak veel meer dan dat.

Wat staat er nog op je bucketlist?

Ik heb niets op mijn bucketlist staan. Nou ja vooruit, dat ik honderd wil worden en nog heel veel moois mag doen en beleven. Fit en vitaal zijn. Nog een aantal jaren in mijn werk en natuurlijk ook daarna. En daar hoort vooral bij de wijsheid te delen die ik door zeer verschillende ervaringen heb opgedaan. Daarmee mensen en organisaties verder helpen. Maar ook lezen, muziek, stedentrips, lange vakanties en reizen. Liefde geven en liefde krijgen aan en van mijn dierbaren en in bescheiden mate Bourgondiër blijven.

Heb je nog een gouden tip?

Blijf in al je werk en activiteiten die je doet uitgaan van vertrouwen in mensen. Zie wat nodig is en doe wat nodig is. Wacht niet tot een ander een stap zet om op onrecht te reageren, zet zelf die eerste stap.

En de bonusvraag: heb je nog een quote voor ons?

Mijn motto is “Een dag niet geïnvesteerd in mensen is een verloren dag.”

Gepubliceerd op: 19 december 2019

Alle uitblinkers