Heleen Homburg

Adviseur arbeidsmobiliteit RET | Voorzitter intersectoraal netwerk Facta Non Verba

Jij bent, zoals ik dat benoem een gepassioneerde vakidioot. Waar komt jouw voorliefde voor de arbeidsmarkt vandaan?

Ik heb een brede interesse en de arbeidsmarkt neemt zeker een belangrijke plaats in. Ik ben echter groot geworden in de modebranche. Daar ligt de oorsprong van mijn carrière.

De overeenkomst? Ik hou van mensen. En deel makkelijk wat belangrijk kan zijn voor een ander. Dat talent kan in verschillende functies tot uitdrukking komen. Overigens niet zonder de nodige zakelijkheid hoor! Ik ben niet alleen maar lief.

Verandering en beweging in combinatie met mensen maakt dat er altijd goede dingen gedaan kunnen worden op veel verschillende gebieden. Als je daarvoor openstaat dan is de arbeidsmarkt een mooi, inspirerend en afwisselend speelveld om je talenten op los te laten.

Wat is jouw visie op de huidige arbeidsmarkt?

Een moeilijke vraag, zonder het te hebben over digitalisering, automatisering en robotisering. Liever focus ik op kansen zoeken en benutten voor de mensen die niet altijd vooraan hebben gestaan of mee hebben (kunnen) doen bij deze ontwikkelingen. Er is genoeg werk te doen voor iedereen als we met elkaar kijken naar wat iemand kan.

Ons niet blindstaren op functieprofielen en functie-eisen. De arbeidsmarkt is grillig. Aanbod en vraag is niet in evenwicht. Dat vraagt creativiteit en ondernemerschap van bedrijven om binnen de mogelijkheden de goede dingen te doen rond inzetbaarheid van mensen.

Waar liggen de gevaren en waar de kansen?

Gevaar is een groot woord. Wel maak ik me zorgen over groepen mensen die mogelijk aan de zijlijn komen te staan door de genoemde ontwikkelingen. Of die werk wat er wel is toch niet oppakken. Grote kansen zie ik in samenwerking binnen regio’s en over regiogrenzen heen tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van arbeidsmobiliteit.

Je bent werkzaam bij de RET. Hoe omschrijf je de RET als werkgever?

De RET is voor mij een werkgever waar ik in mijn rol als adviseur arbeidsmobiliteit kan ondernemen. Als voormalig ZZP-er is dat voor mij onontbeerlijk om mijn werk goed te doen. Arbeidsmobiliteit van en voor medewerkers -verplicht of vrijwillig- is niet met een schaartje knippen. Het vraagt om buiten de gebaande paden van re-integratie en outplacement te gaan.

Talenten van medewerkers die nog niet eerder zijn aangeraakt, helpen daar enorm bij. Ontwikkeling en “Een Leven Lang Leren” zijn de basis voor het vinden van een goede passende nieuwe werkomgeving. Blijvend “Nieuwe dingen Leren” is het motto in de huidige arbeidsmarkt. Dit geldt overigens voor iedereen die duurzaam inzetbaar wil blijven.

De RET is een organisatie om trots op te zijn, innovatief en ondernemend binnen de OV sector. Hardwerkende medewerkers die met elkaar zorgen voor een hoge klantwaardering van onze reizigers. Die waardering is waar we met elkaar iedere dag voor staan.

Je bent ook voorzitter van het intersectorale netwerk, Facta non Verba. Hoe ben je hierin gerold?

Vanaf mijn 19e ben ik werkzaam geweest in de regio Rotterdam/Drechtsteden/Den Haag. Vroeger onbewust en later steeds bewuster heb ik mijn netwerk goed onderhouden. Ik leerde al snel de waarde van het spreken en treffen van de juiste mensen rond werk.

Facta non Verba was een initiatief van de RET, met als doel de arbeidsmobiliteit te vergroten in de regio Rotterdam Rijnmond. Toen ik in 2014 voor de RET ging werken, bestond het netwerk uit 7 organisaties die daar met elkaar over in gesprek waren. Door mijn eigen netwerk te verknopen met die netwerkpartners, de vrijblijvendheid van deelname te verminderen, maar vooral door enthousiasme en inzet van een ieder is Facta non Verba geworden wat het nu is.

Wat is de missie van dit netwerk?

  • De arbeidsmobiliteit van de medewerkers die werkzaam zijn bij de leden van Facta non Verba vergroten.
  • Kennis delen op actuele HR thema’s.
  • Aanbieden van stages, netwerkgesprekken, meeloopmomenten en werkervaringen ter oriëntatie.

Hoe hou je je partners betrokken bij hun lidmaatschap?

Door steeds de kandidaat centraal te zetten in de verschillende processen. En door in gesprek te blijven over waarom we dingen doen en wat het doel van de diverse inspanningen is met het oog op de beweging van onze kandidaten.

Betrokkenheid blijft een onderwerp dat steeds aandacht vraagt omdat niet iedereen altijd gelegenheid heeft om inspanningen te plegen. We geven steeds opnieuw aan dat “het goud op straat ligt” op heel veel thema’s van ons werk als arbeidsmarktspecialisten met alle kennis en kunde en ervaringen die het netwerk te bieden heeft . En vooral ook door successen te delen met elkaar!

Herinner jij je nog hoe je mij leerde kennen?

Claudia en ik waren op LinkedIn al enige tijd verbonden. Op een dag belde Claudia me terwijl ze een workshop aan het geven was in Rotterdam. Een van haar workshopdeelnemers wilde graag in contact komen met de RET.

Ik dacht heel even aan Bananasplit toen ze zei: “Hai Heleen, je spreekt met Hét Belmeisje. Ik bel voor Anita Wix ….“ Het gevolg? Anita heeft inmiddels 3 keer een workshop verzorgd binnen Facta non Verba.

Dat is Claudia ten voeten uit: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Tel daarbij op: ondernemerschap in combinatie met onbaatzuchtigheid, lef, energie, drive, helderheid, aanspreken en enthousiasmeren van kandidaten, netwerk én DOEN. Oh ja, en ze is ook heel lief. Het heeft ons echte verbinding gebracht waarbij we de liefde voor het vak delen. 

Heb jij ter afsluiting van ons gesprek nog een gouden (lees)tip?

Zeker! Lees iets luchtigs wat helemaal niets met het vak te maken heeft.

Mijn boekentip is “De logica van geluk”, geschreven door Mo Gawdat. Chief business Officer Google.

Een krachtig persoonlijk verhaal, verweven met een diepgaande analyse van iets waar we allemaal naar zoeken.

Meer weten over Heleen Homburg?
Bezoek haar LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/heleenhomburg/

Meer weten over RET?
Volg hun bedrijfspagina op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ret/

Meer weten over intersectoraal netwerk Facta non Verba?

Bezoek de website: https://www.facta-non-verba.nl

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018

Alle uitblinkers